Aura healing

Ons fysieke lichaam bestaat binnen een groter “lichaam”, een menselijk energieveld of aura. Het voertuig waarmee we onze ervaringen creëren,ook gezondheid en ziekte. De kracht om onszelf te genezen, ontvangen we via de aura.

In dit energielichaam, nog maar kort geleden wetenschappelijk aangetoond, maar al eeuwenlang bekend bij genezers en mystici, ligt de oorsprong van elke ziekte. Hier vinden onze krachtigste en diepste confrontaties plaats, waardoor het zowel de bron als de genezer is van alle lichamelijke en emotionele stoornissen.

Blokkades kunnen leiden tot een verstopping van de chakra's en daarmee tot psychische en fysieke klachten.

aura

Een straalkacheltje

Het geheel kun je vergelijken met een straalkacheltje. Een straalkacheltje straalt alleen dan warmte uit, als er stroom is, het snoer in orde is en het kacheltje niet defect. Het kacheltje werkt op wisselstroom: één pool levert de stroom, de ander voert hem weer af naar de aarde. Uit veiligheidsoverwegingen moet het kacheltje geaard zijn.

Nu een wat oneerbiedige vergelijking:

Jij bent het kacheltje. Wil je warmte uitstralen, leven, dan zul je in contact moeten zijn met de grote Energiebron. Over de Energiebron zelf hoef je je geen zorgen te maken, die is er. Jouw eigen verantwoordelijkheid zit hem erin om binnen de jou gegeven mogelijkheden te zorgen, dat de verbinding zo goed mogelijk is, dat je jezelf dus goed verzorgt of, als dat eens misloopt, dat je maatregelen neemt om de verbinding te herstellen. En dat mag best met hulp.

Een aura- of chakrahealer is iemand die je kan helpen de verbinding met de bron te herstellen. Hij of zij kan blokkades helpen oplossen en daarmee de stroom tussen de chakra's weer vrij maken of de kwaliteit van de verschillende auralagen weer herstellen. Daarmee kunnen geestelijke en lichamelijke klachten worden opgelost.

Een aura- of chakrahealing kan heel goed worden ondersteund met etherische olie en halfedelstenen. Mocht je in behandeling zijn of dat overwegen, vraag dan eens of je healer je kan helpen bij de juiste keuze.

± 60 minuten € 45